Kính Chào Quý khách hàng,

Hiện tại IP của server hosting: 123.30.187.116 mà Quý khách đang trỏ domain tới đã thay đổi IP mới sang: 103.48.81.232 (Theo email thông báo thay đổi IP BKNS đã thông báo trước đó). Vì vậy để website của Qúy khách hoạt động bình thường, Quý khách vui lòng trỏ domain về ip mới: 103.48.81.232 Với trường hợp domain của Quý khách chỉ trỏ được theo nameserver, Quý khách vui lòng trỏ về cặp nameserver:

Nameserver 1: ns081232.bkns.com.vn

Nameserver 2: cp081232.bkns.com.vn

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách!